Waar kunt u ons vinden?

Wat bieden we?
Praktijk Informatie

Het beweegprogramma "Longen in Beweging"

Steeds meer Nederlanders lijden aan de aandoening COPD, hieronder vallen de ziekten Chronische Bronchitis en Longemfyseem, welke worden gekenmerkt door een obstructie van de luchtstroom.

Inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat bewegen een aantal positieve effecten heeft op deze ziekten. De conditie verbetert, men is minder snel kortademig en vermoeid. Eventueel slijm wordt makkelijker opgegeven en de voedingstoestand verbetert. Hierdoor lopen patiënten minder kans op het ontwikkelen van complicaties zoals bv. een longontsteking en zal de kwaliteit van leven toenemen.

Ons beweegprogramma is in samenwerking ontwikkeld met het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam. Deelname kan zowel op verwijzing van de longarts als van de huisarts. Voor vrijwel alle patiënten worden alle kosten vergoed. Dit geldt zeker voor patiënten met ernstige COPD (GOLD III en IV).

Het programma duurt 12 weken. U traint 2x per week. Na afloop van het programma bent u in staat om op een verantwoorde wijze zelfstandig verder te trainen.

De training bestaat uit een combinatie van oefeningen voor de spierkracht en voor de conditie. Daarnaast is er ook ruimte voor ademhalingsoefeningen. Er wordt getraind in kleine groepen, waarbij iedere deelnemer zijn eigen trainingsschema volgt.

Voorafgaand aan en tijdens het programma dient u een vragenlijst in te vullen en zullen er een aantal testmomenten zijn. Hierbij wordt gekeken naar de conditie, de zuurstof-saturatie tijdens inspanning, het lichaamsgewicht, het vetpercentage en de bloeddruk. Daarna worden uw persoonlijke doelstellingen bepaald en wordt er een trainingsschema voor u gemaakt.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze praktijk.